Fotomanipulaciji digitalnog umetnika iz Indije, koje oduševljuju!


Anil Saksena iz indijskog grada Mumbaji stvara sa pomocu Photoshopa velike fotomanipulacije. On dobija neverovatne, nadrealne slike. 

Nekada Anil stvorio svoje radove na stari način, obrada fotografija u mračnoj sobi i retuširujuci  ih ručno. Sada on radi u Photoshopu, što mu daje mnogo više prostora za kreativnost. Umetnik naziva sebe pravim perfekcionistom. 

Po njegovim rečima, on je zadovoljan samo kada slika postaje savršena, a njegova intervencija u isto vreme neprimetna. Anilovi radovi su zaista nešto posebno i oni definitivno zaslužuju da budu primeceni.

Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!
Ovo je interesantno: Это интересно: О Черногории: Фотоманипуляции от цифрового художника из Индии, которые неизменно восхищают!

Leave a Reply
Все события Черногории в телеграме